U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 26-06-2017

Wijzigingen boekhoudkundige en fiscale beroepen 2017

Wijzigingen boekhoudkundige en fiscale beroepen 2017Het wetsontwerp van 22 juni 2017  heeft onder meer tot doel:

1° een verduidelijking in het wettelijk kader te scheppen voor de kwaliteitstoetsing van de uitoefening van het beroep van accountant en belastingconsulent;

2° het wettelijk kader te scheppen voor het lidmaatschap van stagiairs die het beroep van accountant en belastingconsulent willen uitoefenen;

3° het handhaven van de verplichtingen  van de leden van het Instituut van accountants en de belastingconsulenten optimaliseren;

4° het verplichten van het opmaken van een opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaars met hun cliënten;

5° het regelen van de taalbevoegdheid van de uitvoerende kamers van het BIBF voor Duitstalige beroepsbeoefenaars;

6° de beroepsprocedure bij het praktisch bekwaamheidsexamen van het BIBF te regelen;

7° een rechtsgrond te scheppen voor het uitvaardigen van richtlijnen door het BIBF;

8° het vaststellen van de duur van de stage voor de economische beroepsbeoefenaars;

9° de mogelijkheid om vrijstelling van stage en het praktische bekwaamheidsexamen te verlenen aan andere economische beroepsbeoefenaars.

Bron: Lexalert

 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2418/54K2418001.pdf