U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 25-03-2015

Witte lijst rechtshandelingen

In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2015 werd de omzendbrief 2015/1 van 16 februari 2015 gepubliceerd. Deze omzendbrief komt tegemoet aan de vraag voor een "witte lijst" met rechtshandelingen op het vlak van registratie- en erfbelasting die niet als fiscaal misbruik worden beschouwd.

De witte lijst vermeldt volgende rechtshandelingen:

1) schenking door middel van een handgift of een bankgift;
2) schenking bij een akte verleden voor een notaris in het buitenland;
3) gefaseerde schenking van onroerende goederen met tussenperiode van meer dan drie jaar;
4) schenking onder last;
5) schenking onder ontbindende voorwaarde;
6) schenking door grootouders aan kind(eren) en/of kleinkind(eren);
7) schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of ander levenslang recht;
8) schenking waarop het verlaagd tarief van de schenkbelasting van toepassing is;
9) schenking die een in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 voorziene vrijstelling van schenkbelasting geniet;
10) tontine- en aanwasclausules.

 

bron: Lexalert