U bevindt zich hier: Nieuws - Nieuws detail
Ingezonden op: 30-01-2014

BTW-Aangiftes 2014: nieuwe drempels voor periodieke aangiften

 

Sinds 01/01/2014 werden de drempels en voorwaarden voor kwartaalaangiften BTW gewijzigd. 

Beslissing BTW, nr E.T. 125.313, dd. 28/01/2014

 

Om te kunnen genieten van de regeling van btw-kwartaalaangiften moet de
belastingplichtige vanaf genoemde datum voldoen aan alle hierna volgende
voorwaarden :1.      zijn totale jaaromzet (excl. btw) moet kleiner zijn dan of gelijk aan 2.500.000 EUR voor zijn volledige economische activiteit (tot 31/12/2013 was een drempel van 1.000.000 EUR van toepassing),2.       zijn totale jaaromzet (excl. btw) moet kleiner zijn dan of gelijk aan 250.000 EUR voor het geheel van de leveringen van de volgende goederen (tot 31/12/2013 was een drempel van 200.000 EUR van toepassing) :a)      energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1, van de
programmawet van 27 december 2004 (tot 31/12/2013 werden hier beoogd :
minerale oliën bedoeld in artikel 3 van de wet van 22 oktober 1997
betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie);b)      toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;c)      landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving;3.       hij mag niet gehouden zijn, overeenkomstig artikel 53sexies,
§ 1, van het Btw-Wetboek, tot de maandelijkse indiening van de
btw-opgave van de intracommunautaire handelingen. (de tot 31/12/2013
toepasselijke voorwaarde was : het jaarlijks totaalbedrag van de
intracommunautaire leveringen van goederen en de daarop volgende
leveringen van goederen in het kader van driehoeksverkeer mag niet meer
bedragen dan 400.000 EUR).Lees de volledige tekst van de beslissing: